Gauteng, Vaal, Noord-Wes en Mpumulanga se administrasie en inskrywings word deur die Pretoria tak behartig.

Gauteng, Vaal, North West and Mpumulanga. All administration and enrolments are done by the pretoria branch.